• Om samen te sporten en veel plezier te maken is dit ons plan!

    Per september 2023 heeft KINEA een nieuw jeugdbeleid.
    Het beleid heeft als doel om met elkaar zo goed mogelijk invulling te geven aan de doelstelling:
    Bij KINEA kan iedereen sportief korfballen op zijn eigen niveau en maken we samen vooral veel plezier.
    Met het nieuwe beleid hopen bestuur en TC samen heldere lijnen uit te zetten voor jeugdspelers, ouders, coaches en andere betrokkenen.

    Op dinsdag 27 juni bij de seizoen afsluiting zal er kort aandacht worden besteed aan het jeugdbeleid en wat het betekent