• Haldienst

 • In het schema proberen we rekening te houden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken steken. De A-junioren draaien ook mee in het schema. Ook nu hopen we weer een beroep te kunnen doen op de ouders van onze (jeugd)leden.

  Kan je niet? Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan graag onderling ruilen. Geef dit ook even door aan Willy Haanstra (0513) 62 61 43. Zij co├Ârdineert de haldiensten verder.
  Als vereniging hebben wij de verplichting de haldiensten te vervullen. Bij verzuim krijgt Kinea per keer een boete. De inkomsten van de kaartjesverkoop bij de wedstrijden van Kinea 1 en 2 senioren zijn ook voor Kinea.

  Hoe werkt het?
  De eerste haldienst (eerstgenoemde in het schema) op die dag haalt het geldbakje en de sleutel van ballenkast op bij Willy en Uilke, J.P. Engelmanstraat 1, Heerenveen (0513) 62 61 43. Dit is vlakbij de hal. De laatste haldienst op die dag brengt het geldbakje en sleutel terug bij Uilke en Willy. De J.P. Engelmanstraat is vlakbij voormalig Marijkehiem.


  Taken:

  • Tijd bijhouden. Let er ook op dat de wedstrijden niet te laat beginnen, zodat het tijdschema niet uitloopt. Er is een digitaal scorebord. De uitleg ligt op de haldiensttafel;
  • Wedstrijdballen beheren. De thuisploeg verzorgt de ballen. Dus zowel KV Heerenveen als Kinea spelen met eigen ballen. Er ligt een sleutel in de scorebordkoffer. Deze sleutel hoeft niet terug naar Uilke en Willy, maar blijft in de scorebordkoffer. Deze koffer staat altijd in de hal. Er zit ook een extra sleutel van de ballenkast bij het geldkistje en map, wat je van Willy en Uilke meekrijgt. Zorg ervoor dat alle ballen aan het eind van de dag weer in de ballenkast liggen en de ballen niet gaan 'zweven'.
  • Als je de laatste haldienst bent, breng je alles weer terug naar Willy en Uilke.
  • Stand bijhouden (indien nodig). Bij meerdere wedstrijden op hetzelfde moment (jongere kinderen) houden de teams dit zelf bij. Dan hoef je alleen de (centrale) tijd bij te houden;
  • (Eventueel) kaartjes verkopen. Dit is alleen bij seniorenwedstrijden;
  • Korven klaarzetten. Vraag dit evt. aan de spelers zelf, zij weten de hoogte van de korven en hoe alles werkt (deze informatie ligt ook op de haldiensttafel);
  • Overige ballen tijdens wedstrijden innemen (langs de zijlijn niet ballen);
  • Orde bewaken in de hal (spelende kinderen e.d.) en de kleedkamers;
  • Na afloop korven en banken op (laten) ruimen. Bovenstaande informatie ligt op de tafel van de haldienst. Daarnaast ligt er een programma van de wedstrijden. Er is ook een envelop met consumptiebonnen voor jullie.

  Aandachtspunten
  De speelvloer mag je niet betreden met gewoon schoeisel. Houd hier rekening mee. Daarnaast kan het ook koud zijn in de hal. Neem in ieder geval een jas mee.