• Haldienst

  Er is op dit moment geen schema.

 • Hoe werkt de haldienst?

  Zowel ouders als leden worden ingedeeld voor de haldienst. Uiteraard worden ouders hier eerst voor gevraagd. In het schema wordt rekening gehouden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken steken. Scheidsrechters en trainers/coaches hoeven geen haldienst te draaien. Zo verdelen we de taken onder de leden, met elkaar zetten we de schouders onder de club.


  Kan je niet?

  Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan graag onderling ruilen. Geef dit ook even door aan Willy Haanstra (0513) 62 61 43. Zij coördineert de haldiensten verder. Als vereniging hebben wij de verplichting de haldiensten te vervullen.  Bij verzuim krijgt Kinea per keer een boete. De inkomsten van de kaartjesverkoop zijn ook voor Kinea.

   

  Informatie voor de ouders

  Ouders staan ingedeeld bij wedstrijden van hun eigen kinderen. Daarom zijn dit soms relatief kortere haldiensten. Dit zijn dus wedstrijden van Kinea. Kinea-leden weten ook wat de bedoeling is, vraag hen gerust als er onduidelijkheden zijn.

   

  Hoe werkt het?

  De eerste haldienst op die dag haalt het geldbakje en de sleutel van ballenkast op bij Willy en Uilke, J.P. Engelmanstraat 1, Heerenveen (0513) 62 61 43. De laatste haldienst op die dag brengt het geldbakje en sleutel terug bij Uilke en Willy. De eerste haldienst start een half uur voor de eerste wedstrijd.

   

  Taken:

  • Tijd bijhouden. Let er ook op dat de wedstrijden niet te laat beginnen, zodat het tijdschema niet uitloopt. Er is een digitaal scorebord. De uitleg ligt op de haldiensttafel;
  • Wedstrijdballen beheren. We hebben in de hal een kluis met daarin de ballen. Bij de haldienst krijg je een sleutel. Zorg ervoor dat de ballen aan het eind van de dag weer in de kluis liggen en de ballen niet gaan ‘zweven’.
  • Stand bijhouden (indien nodig). Bij meerdere wedstrijden op hetzelfde moment (jongere kinderen) houden de teams dit zelf bij. Dan hoef je alleen de (centrale) tijd bij te houden;
  • (Eventueel) kaartjes verkopen. Dit is alleen bij seniorenwedstrijden;
  • Korven klaarzetten. Vraag dit evt. aan de spelers zelf, zij weten de hoogte van de korven en hoe alles werkt (deze informatie ligt ook op de haldiensttafel);
  • Overige ballen tijdens wedstrijden innemen (langs de zijlijn niet ballen);
  • Orde bewaken in de hal (spelende kinderen e.d.) en de kleedkamers;
  • Na afloop korven en banken op (laten) ruimen.

   

  Bovenstaande informatie ligt op de tafel van de haldienst. Daarnaast ligt er een programma van de wedstrijden. Er is ook een envelop met consumptiebonnen voor jullie.

   

  Aandachtspunten

  De speelvloer mag je niet betreden met gewoon schoeisel. Houd hier rekening mee. Daarnaast kan het ook koud zijn in de hal. Neem in ieder geval een jas mee.