• Sinds 13 november zijn publiek en ouders niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Dit betekent dat alleen spelers de zaal in mogen en iedereen die een duidelijke taak heeft bij een wedstrijd (bv. trainers en coaches).

  Ouders en trainers
  Omdat ouders en toeschouwers de zaal niet in mogen, vragen we iedereen om hun kind(eren) voor de training/wedstrijd af te zetten en na de training/wedstrijd weer op te halen.

  Rij-ouders
  Volgens de richtlijnen van het NOC*NSF is er een uitzonderingspositie voor rij-ouders. Zij mogen de zaal in. Vriendelijk verzoek bij uitwedstrijden: houd het aantal rijders zo beperkt mogelijk.

  QR-code
  Er zullen zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden controles zijn op de QR-code. Wij begrijpen dat er verschillende meningen zijn rondom dit thema en willen benadrukken dat wij elke mening respecteren. Als club zullen we ons echter wel aan de maatregelen moeten houden en kunnen hierop geen uitzonderingen maken. Wij willen iedereen vragen om geen discussie aan te gaan met diegene die de regels handhaaft. 


  Bedankt en ondanks alles veel sportplezier toegewenst!
  bestuur KV Kinea

  Voor alle protocollen van KNKV, NOC-NSF, Rijksoverheid en Sportstad Heerenveen verwijzen we jullie graag naar onze Covid-19 pagina.