• Corona (Covid-19)

  Op deze pagina vind je het coronaprotocol van KV Kinea

 • KV Kinea volgt het beleid van NOC*NSF en KNKV.
  Laatste update: vrijdag 25 juni – 20.30 uur

  Hier vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 26 juni geldende maatregelen. Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF.

  De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF.

  In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

  Voor iedereen geldt:

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter afstand.
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

  Voor tijdens het sporten geldt:

  • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
  • Er mogen zonder beperkingen wedstrijden gespeeld worden
  • Kleedkamers en douches zijn geopend.
  • Er mogen toeschouwers aanwezig zijn, deze dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. (In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan)

  Voor kantines geldt:

  • voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Zie ook hier;
  • een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
  • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • registratie en gezondheidscheck (eventueel mondeling) zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar.