• Corona (Covid-19)

 • Algemeen

  KV Kinea volgt de richtlijnen van de KNKV en het NOC*NSF

  Laatste update: zaterdag 19 november – 22.15 uur. 

  Vanaf zaterdag 13 november zijn er aangescherpte maatregelen ingevoerd. Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB), oftewel de QR-code verplicht.

  Daarnaast blijven de basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘1,5 meter afstand houden’ is van toepassing daar waar er geen CTB van toepassing is.

  Hier vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 13 november geldende maatregelen. Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF.

  De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF.

  De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen:

  • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  1. Vrijwilligers

  Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers. Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel een CTB getoond te worden.

  Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen.

  Voor ouders bij jeugdteams volgen wij de tekst zoals door NOC*NSF gepubliceerd:

  Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?

  In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.

  1. Publiek

  Er is geen publiek welkom.

  1. Horeca/kantine

  De horecavoorziening kan open tussen 06.00 en 20.00 uur. Voor het toegang krijgen tot sportkantines is vanaf 18 jaar een CTB nodig.

  1. Controle & handhaving

  Stem met de beheerder van de accommodatie af wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Deze controle vind plaats bij de ingang van de locatie.

  Ga indien nodig met de gemeente in gesprek op welke manier je hulp kunt krijgen bij de controle op het coronatoegangsbewijs;

  Eenmalig controleren volstaat niet, er moet voorafgaand aan elke activiteit (training/wedstrijd) opnieuw gecontroleerd worden.

  Ga bij de controle niet zelf in discussie indien niet noodzakelijk en schakel in overleg met de gemeente handhaving in. Maak hierover duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB.

  1. Auto

  De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

 • Trainingen (zaal)

  Sportstad
  In Sportstad zijn mondkapjes verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder (met uitzondering van de zaal en een zitplaats op de tribune).

  Sportstad heeft op 3 verschillende plaatsten tablets met de CoronaCheck Scanner app geplaatst.
  Op deze tablets kunnen onze leden vanaf 18 jaar en bezoekers de QR-code scannen.
  Daarna moeten een aantal gegevens vanaf het legitimatiebewijs worden ingevoerd.
  Een groen scherm geeft verdere toegang tot Sportstad, bij een rood scherm dient men Sportstad te verlaten.

  Met ingang van zaterdag 13 november 18.00 uur gelden er vernieuwde coronamaatregelen. Met deze verscherpte maatregelen wordt het sporten niet verder beperkt. Wel heeft het gevolgen voor publiek bij sportwedstrijden en – trainingen, sport toeschouwen is namelijk niet meer toegestaan (ook niet met een geldig CTB). Deze maatregelen gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.


  MFA Tjalleberd
  De trainer en/of coach draagt de zorg voor de CoronaCheck voor eventueel ouders en/of begeleiders. Wanneer iemand eenmaal gecheckt is om toegang tot de kleedkamer te krijgen, behoeft er geen dubbelcheck uitgevoerd te worden bij het betreden van de sporthal of de kantine.

  Bij de trainingen en wedstrijden in de sporthal telt dat ook hier iemand van het bestuur / de trainer / de teamleider of een begeleidende ouder de check kan doen voordat deze personen de kleedkamer/sporthal /tribune betreden. Een check om dan in de kantine een drankje te halen hoeft dan niet nog eens uitgevoerd te worden. Alsmede ook de Tennisvereniging zal deze check zelf uitvoeren indien zij gebruik willen maken van de binnen accommodatie.

  Mondkapjes plicht: Iedereen die geen CTB heeft gehad en toch het gebouw wil betreden zal een mondkapje moeten dragen tot check heeft plaats gevonden. Daarna mag het mondkapje af.

  Wij weten dat het enige organisatie van de gebruikers vraagt en zullen ons best doen om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Echter zoals hierboven omschreven neemt ook de Stichting zijn verantwoordelijkheid en zullen wij er met zijn allen aan moeten werken om de komende periode door te komen. Om geen boetes te ontvangen wordt er van jullie gevraagd hier aan mee te werken. Wanneer er niet gehandhaafd wordt zal de boete helaas voor de betreffende club zijn.

  Verantwoordelijkheid KV Kinea en jullie medewerking
  Deze genoemde Corona maatregelen worden toegepast conform richtlijnen RIVM en de adviezen vanuit de KNKV en NOC*NSF. KV Kinea neemt haar verantwoordelijkheid volgt deze adviezen op en vraagt hiervoor begrip en medewerking van sporters, begeleiders en bezoekers. KV Kinea vraagt haar leden en bezoekers ook zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen.

  Wij begrijpen dat er verschillende meningen zijn rondom dit thema en willen benadrukken dat wij elke mening respecteren. Als club zullen we ons echter wel aan de maatregelen moeten houden en kunnen hierop geen uitzonderingen maken. Wij willen iedereen vragen om geen discussie aan te gaan met diegene die de regels handhaaft.

 • Wedstrijden (zaal)

  Hoekstra-hal
  Bij binnenkomst zal iedereen naar een geldig Coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs worden gevraagd.

  • De hoofdingang van de Hoekstra-hal is de enige ingang.
  • De overheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.
  • Ga bij de controle niet in discussie met elkaar; “don’t shoot the messenger!”.

   

  Aanvullende maatregelen per 13 november 2021:

  • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
  • de sportkantine mag open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds;
  • in de sportkantine (en het terras) gelden vaste zitplaatsen;
  • houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
  • Ouders/verzorgers van jeugdleden; breng de kids tot aan de deur en niet tot in de hal;
  • spelers, trainers, coaches verlaat na je eigen training en/of wedstrijd de hal.

  De kantine is op zaterdag wel open zodat spelers, trainers, coaches en vrijwilligers in de gelegenheid gesteld worden om iets te kunnen kopen. Als je gekochte items wilt nuttigen in de kantine dan mag dat ook, maar wel op een vaste zitplaats.

  En vergeet niet: houd je Coronatoegangsbewijs (CTB) en legitimatie bij de hand als je de Hoekstra-hal wilt betreden.