• Op 3 november 2023 is er een algemene ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom. De agenda en stukken zijn hieronder te vinden.

 • Agenda Algemene Leden Vergadering Kinea

  Locatie: Kantine, Noppes
  Datum: 3 november
  Tijd: 20:00 uur

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen van de ALV d.d. 1 december 2022
  4. Interim bestuur
  5. 100 jaar Kinea
  6. Beleid
  7. Jaarverslag TV Kinea 

  8. Financiën
    • Jaarcijfers
    • Voorstel verhoging contributie
    • Stemming
  9. Kascommissie
    • Verslag kascommissie (Edwin vd Sluis en Jelle Cnossen)
    • Decharge
    • Verkiezing kascommissie
  10. Rondvraag