Korfbalvereniging Kinea

categorieActiviteiten

Korfbalclinics voor de jeugd in Tjalleberd en De Knipe

Kinea organiseert de komende tijd diverse korfbalclinics om de jeugd kennis te laten maken met korfbal. Of om er nóg beter in te worden. Afgelopen dinsdag was de aftrap in ‘De Barte’ in De Knipe. De komende drie weken leren leerlingen van de BSO Kinderwoud (Langezwaag en De Knipe) en de Compagnonsschool (groep 3 tot en met 6) alles over korfbal. Dit alles onder de bezielende leiding van de sterspeler van LDODK; Erwin Zwart.

De eerste groep begon afgelopen week enthousiast. Er was geen tijd om te plassen, de broek hing nog half op de knieën! Weer een ander kon nog niet zo goed schieten, maar vond wel dat ze kon stuiteren als de beste. 21 en 28 januari is het vervolg!

Clinics in Tjalleberd
Bovenstaande activiteiten lopen via de scholen en BSO, maar we hebben ook ‘open’ clinics. Hiervoor kun je je nog opgeven. Deze clinics zijn op maandag 24 februari, 2 maart en 9 maart in Tjalleberd. Hiervoor kan iedereen van 4 tot en met 12 jaar oud zich aanmelden. De lessen zijn van 18.00 uur tot 19.00 uur in de MFA in Tjalleberd. Dit is ook alvast een mooie extra voorbereiding op het schoolkorfbaltoernooi in het voorjaar! Omdat we graag willen weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen moet je je opgeven. Dit kan via een app of bellen met Siepie de Groot (06) 50 60 48 58.

Leer korfballen in 1 dag

Daarnaast kunnen leerlingen van de basisschool in Tjalleberd leren korfballen in 1 dag. Op dinsdag 28 januari krijgen de kinderen alle fijne kneepjes van de korfbalsport van Erwin Zwart. Deze speciale korfbaldag is voor leerlingen van groep 3 tot en met 6. Op deze dag is er geen les, want de juffen en meesters van Tjalleberd hebben een studiedag. Er is al veel opgave, dus deze korfbaldag krijgt vast een vervolg in andere dorpen.

Bestuur en TC Kv Kinea

Toernooi openingsweekend

Belangrijke info tijdens het toernooi

Aanspreekpunt toernooi: Toernooicommissie
Wedstrijdleiding : Bauke de Vries en Robert Jan Nawijn
Coördinatie velden/materiaal: Uilke Haanstra


Voor de scheidsrechters:
Meld je aan bij de wedstrijdleiding in de kantine, hier krijg je ook de consumptiebonnen. Elke wedstrijd wordt centraal begonnen, dus zorg ervoor dat je op tijd op het veld staat. In het schema is rekening gehouden met eventuele eigen wedstrijden. Ruilen is mogelijk, maar geef dit vooraf door aan de wedstrijdleiding. Hieronder aan de pagina staat het wedstrijdreglement. Dit is ook verstuurd naar de buurtclubs. Het reglement is ook te verkrijgen bij de wedstrijdleiding. Zorg ervoor dat je hiervan op de hoogte bent. Hierin staat o.a. dat je de uitslag doorgeeft aan de wedstrijdleiding gelijk na afloop van de wedstrijd en dat we centraal begin, wissel en einde van de wedstrijden aangeven.

Voor de coaches/begeleiders :
Meld jouw team minimaal een half uur voor jullie 1e wedstrijd aan bij de wedstrijdleiding. Je ontvangt hier ook gelijk de deelnemersvaantjes.

Let goed op de tijden van de schutterskorf. Vanwege de strakke planning kunnen we hier geen vertraging oplopen. De kinderen krijgen hier ook wat te drinken. Om 14.30 uur is de prijsuitreiking voor de kantine.

Voor vragen kun je terecht bij de toernooicommissie.

En niet te vergeten, heb je je al opgegeven voor de BBQ?
Zo niet, doe dat alsnog via deze link naar het formulier graag vóór 20 augustus!

 

Bijlage met meer info:

Programmaboekje (pdf)

Toernooi reglement (pdf)

Kinea dag op 1 september 2018

Beste (jeugd) leden en ouders, 

Op zaterdag 1 september is de Kineadag. Zoals eerder aangekondigd dit jaar geen toernooi vanwege de late vakantie, waardoor het lastig is om tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers te krijgen. Maar er is op deze dag wel een gezellig en sportief programma! Hieronder meer informatie over het programma, de bbq en de kantinedienst indeling.

Om 10.30 uur spelen de A’s een oefenwedstrijd. Hierover worden de spelers apart geïnformeerd. 

Activiteit voor jeugdleden 
Aanwezig om 12.15 uur 

12.30 -13. 30 uur:  
Clinic voor de jeugd door Hans Harder met selectie.

De (jeugd)leden zijn/worden via hun trainer/coach gevraagd deel te nemen. Wil je meedoen? Geef dit door aan je trainer! 

Programma senioren

14.00 – 17.00 uur: 

We zijn druk bezig met de invulling van het seniorentoernooi. Het programma hiervoor volgt zo snel mogelijk.  
 
Barbecue. Geef je op!

17.00 uur- afloop 

Om 17.00 uur volgt de barbecue voor onze jeugd, ouders, broertjes, zusjes, senioren, supporters, vrijwilligers enzovoort. Er is op deze dag ook een springkussen voor de jeugd. Je kan je vanaf nu tot 25 augustus  opgeven voor de bbq via info@kinea.nl

Na afloop van de barbecue is er een feest in Noppes met een nog onbekende artiest. Het wordt hoe dan ook gezellig. Op zondag is er geen programma. 

De kosten voor de barbecue zijn 10 euro per persoon en voor kinderen tot 12 jaar 5 euro.

Kantinedienst 
Hieronder het schema voor de kantinedienst. Dank dat we (weer) een beroep op jullie mogen doen!

 09.45 – 11.45 uur     Anny Idzenga en Hennie Woudstra
 11.45 – 13.45 uur      Albertha Dijkstra, Jannie de Groot en Anneke van der Meer
 13.45 – 15.45 uur      Klarie Bos en Anneke Sietsma
 15.45 – 17.30 uur      Gonnie vd Hoeff en Beja Veenstra
 17.30 – 19.30 uur     Sjoerd en (Anneke vd Meer), Gerrit en Fimke Gerritsma
 19.30 – 21.30 uur      Gea Woudstra, Sieta Monderman en Douwe Minkema

 21.30 – afloop              Bestuur 

De toernooicommissie

Kinea’s Rommelmarkt op zaterdag 26 mei 2018

ROMMELMARKT
OP ZATERDAG 26 MEI 2018
AANVANG 10.00 UUR
TERREIN: SPORTVELD KINEA
Zaterdag 26 mei zal het Kineaterrein weer vol liggen met oude spulletjes. Wat voor de een niet meer van waarde is, kan voor een ander wel waardevol of bruikbaar zijn.
En juist daarom verwachten we weer veel mensen op onze rommelmarkt. Het begint om10 uur. De koffie staat dan klaar. Rond de klok van 11.00 uur gaan de stukken eruit, die bij
inschrijving worden verkocht. Om 12.00 uur stoppen we er mee.
Vrijdagavond vanaf 18.00 uur en zaterdagochtend vanaf 08.00 uur worden alle B-aspiranten, junior- en seniorleden en overige leden verwacht om te helpen. Vanwege de veiligheid
hebben we besloten geen jeugd onder de 18 meer mee te laten gaan op de wagens. Maar jullie hulp is natuurlijk absoluut wel nodig op het terrein.
Als je beslist niet kunt, bel dan even af bij Martje Huitema (0561 – 615577). Hulp van ouders (jeugd)leden of ieder ander: graag, want vele handen maken licht werk!
NB. Iedereen helpt op eigen verantwoording
Namens de aktiecommissie, Anne Beugeling 06 31994466

Kinea’s Grote Eierzoekwedstrijd op 2e Paasdag

Voor alle leeftijdsgroepen (van 0 t/m 100 jaar). Ook voor niet-leden.

Er zijn verse eieren als prijzen en er worden 4 prijzen per leeftijdsgroep verdeeld.

De leeftijdsgroepen zijn:

0 t/m 10 jaar; 11 t/m 15 jaar; 16 t/m 30 jaar; 31 t/m 59 jaar; 60 jaar en ouder.

Ook deze keer wordt weer een paashaas verstopt. De vinder krijgt een taart. Deze taart is aangeboden door Bakkerij Boonstra.

Aanvang: : voor zoekwedstrijd voor jongeren van 0 t/m 6 jaar : 10.30 uur

Aanvang : Massale zoekwedstrijd (voor jong en oud) : 10.45 uur

Locatie: hoek Marijkemuoiweg/Weversbuurt te Katlijk, tegenover de Molenlaan. Het is in de bossen van Pauwenburg. Aan het einde van de Fuotpaden linksaf of aan het einde van de Jan Jonkmanweg rechtsaf.

Bijdrage in de kosten: (graag gepast geld meenemen)

0 t/m 9 jaar : € 0,05

10 t/m 15 jaar : € 0,10

16 jaar en ouder : € 0,25

Iedereen dient voor zichzelf te zoeken! Het is beslist niet toegestaan dat meerderen voor 1 persoon zoeken. Wanneer men de regel overtreedt, komt men niet in aanmerking voor een prijs.

Tot slot:

kom niet zoeken in je zondagse pak.
rook niet op het terrein waar wordt gezocht.
het is onze gewoonte om op tijd te beginnen! Zorg dat je tijdig aanwezig bent. (dat kan veel teleurstelling voorkomen, we denken daarbij in het bijzonder aan de kleintjes)
Tot paasmaandag! We verwachten u allemaal! Denk om de aanvangstijden!

WINTER ACTIVITEIT Voor alle Kangoeroes, F’s en E’s

Het is al bijna weer kerstvakantie, daarom organiseert de JAC voor jou en je vriendjes en vriendinnetjes de jaarlijkse winteractiviteit. Ook dit jaar gaan we weer hele leuke dingen doen, maar natuurlijk ook lekker gezellig met zijn allen eten.

Wanneer: Donderdag 29 december 2016

Tijd: van 17:00 uur tot +/- 19:00 uur

Waar: Clubhuis Noppes

Kosten: Gratis (Noppes dus)

 

Heb jij er al zin In?

Geef je dan snel op via het email adres: kinea.jac@gmail.com

vermeld hierbij je naam, je team, en welke vriendjes en/of vriendinnetjes je mee neemt.

Heb je dieet en/of allergie wensen, geef dit door, zodat we teleurstelling voorkomen.

Opgave voor 25 december 2016

We rekenen op jullie en we maken er een gezellige middag van.

 

Groetjes, Het JAC

Opgave BBQ Kinea toernooi

Kinea-toernooi

Op zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus organiseren we ons jaarlijkse Kinea toernooi. Ook dit jaar weer een jeugdtoernooi op zaterdag en een seniorentoernooi op zondag. We hebben weer een vol programma! Meer informatie volgt via de mail in augustus. Maar je kunt je wel alvast opgeven voor de BBQ! De eerste toernooidag, zaterdag 27 augustus, sluiten we met z’n allen af met een barbecue voor onze jeugd, ouders, broertjes, zusjes, senioren, supporters, vrijwilligers enzovoort.

Aanvang van de BBQ: 17.00 uur. Na afloop van de barbecue is er een feest in Noppes met DJ Theo!

Wil je mee barbecueën? Geef je dan zo spoedig mogelijk per mail op! Stuur in ieder geval vóór 20 augustus een mail naar info@kinea.nl schrijf hierin jouw naam en met hoeveel personen je bij de barbecue aanwezig bent.

De kosten voor de barbecue zijn 10 euro per persoon en voor kinderen 5 euro.
We hopen jullie het openingsweekend te mogen begroeten bij KINEA!

Bestuur KV Kinea