Korfbalvereniging Kinea

SchrijverHarm Drenth

Kinea’s Grote Eierzoekwedstrijd op 2e Paasdag

Voor alle leeftijdsgroepen (van 0 t/m 100 jaar). Ook voor niet-leden.

Er zijn verse eieren als prijzen en er worden 4 prijzen per leeftijdsgroep verdeeld.

De leeftijdsgroepen zijn:

0 t/m 10 jaar; 11 t/m 15 jaar; 16 t/m 30 jaar; 31 t/m 59 jaar; 60 jaar en ouder.

Ook deze keer wordt weer een paashaas verstopt. De vinder krijgt een taart. Deze taart is aangeboden door Bakkerij Boonstra.

Aanvang: : voor zoekwedstrijd voor jongeren van 0 t/m 6 jaar : 10.30 uur

Aanvang : Massale zoekwedstrijd (voor jong en oud) : 10.45 uur

Locatie: hoek Marijkemuoiweg/Weversbuurt te Katlijk, tegenover de Molenlaan. Het is in de bossen van Pauwenburg. Aan het einde van de Fuotpaden linksaf of aan het einde van de Jan Jonkmanweg rechtsaf.

Bijdrage in de kosten: (graag gepast geld meenemen)

0 t/m 9 jaar : € 0,05

10 t/m 15 jaar : € 0,10

16 jaar en ouder : € 0,25

Iedereen dient voor zichzelf te zoeken! Het is beslist niet toegestaan dat meerderen voor 1 persoon zoeken. Wanneer men de regel overtreedt, komt men niet in aanmerking voor een prijs.

Tot slot:

kom niet zoeken in je zondagse pak.
rook niet op het terrein waar wordt gezocht.
het is onze gewoonte om op tijd te beginnen! Zorg dat je tijdig aanwezig bent. (dat kan veel teleurstelling voorkomen, we denken daarbij in het bijzonder aan de kleintjes)
Tot paasmaandag! We verwachten u allemaal! Denk om de aanvangstijden!

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Locatie: Noppes

Datum: 28 september 2017

Tijd: 20:00 uur

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen:

3. Notulen van de ALV d.d. 22 september 2016

4. Jaarverslag secretaris en diverse commissies

5. Bestuur mutatie – Jaap Boersma neemt afscheid, Wiep Kuipers is hiervoor de nieuwe kandidaat.

6. Kascommissie – Verslag kascommissie – Decharge – Verkiezing kascommissie Henno van der Hoef en Martje Huitema treden af, Edwin van der Sluis is reserve.

7. Vaststellen begroting 2016 – 2017

8. Contributie seizoen 2016 – 2017

Pauze

9. Scheidsrechterszaken

10. Diverse commissie

11. Afdeling tennis – Verkiezing bestuursleden: Gerrit Gerritsma is aftredend en niet herkiesbaar Joke Popma (secretaris) is niet aftredend Benoemingsvoorstel: Sybren Gerbens (voorzitter) Anton de Jong (baanonderhoud)

12. Rondvraag

Sluiting

Programma Kinea dag op zaterdag 26 augustus 2017

Beste (jeugd) leden en ouders,

Op zaterdag 26 augustus is de Kineadag. Zoals eerder aangekondigd dit jaar geen toernooi vanwege de late vakantie.

Er is op deze dag wel een gezellig en sportief programma!

Activiteit zaterdagochtend voor jeugdleden
Aanwezig om 10.45 uur

 11.00 -12. 30 uur: 

Clinic voor de jeugd door Hans Harder met selectie

De (jeugd)leden zijn via hun trainer/coach gevraagd deel te nemen. Nog niet gedaan en wil je wel meedoen? Geef dit door aan je trainer!

Seniorentoernooi  (programma aangepast)

12.45 uur tot 16.30 uur

12.00 – 13.15 uur    Kinea A1 – Kv Heerenveen A1               Veld 2

13.00 –  14.15 uur    Kinea 2 – DTG 2                                        Veld 1

14.30 – 15.45 uur    Kinea 1 – DTG 1                                         Veld 1

Barbecue
17.00 uur- afloop

Om 17.00 uur volgt de barbecue voor onze jeugd, ouders, broertjes, zusjes, senioren, supporters, vrijwilligers enzovoort. Je kan je nog tot 21 augustus  opgeven via info@kinea.nl

Na afloop van de barbecue is er een feest in Noppes met DJ Theo de 2e. Daar hebben we inmiddels ook al ervaring mee. Op zondag is er geen programma.

De kosten voor de barbecue zijn 10 euro per persoon en voor kinderen 5 euro.

 

Kantinedienst Kineadag
Gelukkig kunnen we op deze dag ook weer rekenen op vrijwilligers! Geweldig.  Hieronder het schema voor de kantinedienst.
10.15 – 12.30 uur    Anneke Boonstra en Anneke Sietsma

12.30 – 14.30 uur    Sandra Haitsma en Klarie Bos

14.30 – 17.00 uur    Midweek

17.00 – 19.30 uur    Gerrit, Fimke, Sjoerd, Anneke

19.30 – 21.30 uur    Gea en Wiebe

21.30 – afloop          Bestuur