Korfbalvereniging Kinea

SchrijverHarm Drenth

Kinea’s Rommelmarkt op zaterdag 26 mei 2018

ROMMELMARKT
OP ZATERDAG 26 MEI 2018
AANVANG 10.00 UUR
TERREIN: SPORTVELD KINEA
Zaterdag 26 mei zal het Kineaterrein weer vol liggen met oude spulletjes. Wat voor de een niet meer van waarde is, kan voor een ander wel waardevol of bruikbaar zijn.
En juist daarom verwachten we weer veel mensen op onze rommelmarkt. Het begint om10 uur. De koffie staat dan klaar. Rond de klok van 11.00 uur gaan de stukken eruit, die bij
inschrijving worden verkocht. Om 12.00 uur stoppen we er mee.
Vrijdagavond vanaf 18.00 uur en zaterdagochtend vanaf 08.00 uur worden alle B-aspiranten, junior- en seniorleden en overige leden verwacht om te helpen. Vanwege de veiligheid
hebben we besloten geen jeugd onder de 18 meer mee te laten gaan op de wagens. Maar jullie hulp is natuurlijk absoluut wel nodig op het terrein.
Als je beslist niet kunt, bel dan even af bij Martje Huitema (0561 – 615577). Hulp van ouders (jeugd)leden of ieder ander: graag, want vele handen maken licht werk!
NB. Iedereen helpt op eigen verantwoording
Namens de aktiecommissie, Anne Beugeling 06 31994466

Officieel van 12 t/m 14 mei 2018

datum wedstrijd aanv. vertrek/ aanwezig spelers vervoer verslag scheidsrechter
12-5 Kinea F1 SIOS (W) F2 9:00   Doutzen Nynke Margje Brecht Elin Noortje   Margje Fimke Gerritsma
12-5 Kinea E1 LDODK/Rinsma Modeplein E3 10:10   Hendriëtte Evy Jitse  Fardau  Mara Jorien   Hendriétte Lara de Vries
12-5 Harich D1 Kinea D1 11:00 9:50 Myrthe Margje Britt Lisanne Femke Mette Marit  Lisanne Deborah Ilse Deborah Britt Femke Myrthe  
12-5 Kinea B2 DOS ’46 B3 11:15   Nynke  Maud Amber  Jente Laura Phaedra Bernau   Jente Brent Bos
12-5 Harich C2 Kinea C1 12:00 10:55 Febe Anouk Richard  Wout Marrit J Marrit B Kevin Eva Jort Wessel Sem Alieke Anouk Febe Anouk  
12-5 Kinea B1 Vitesse (Be) B1 12:40   Britt Tessa Menno Ilse Willemien Jenda Luka Lucas Sjoerd Daniek   Willemien Jorn Sietsma
12-5 Kinea A2 De Waterpoort A2 14:05   Inge Ilse Romy Sigrid  Sanne Lotte Fardou Ella   Fardou Kas Bijker
12-5 Kinea A1 De Pein A1 15:45   Mart Brent Joke Marieke Jurrian Marleen Lara Ids Lianna Hanson   Jurrian P. Hoogerman
13-5 Kinea 2 Vitesse (Be) 2 13:00   spelers worden aangezegd     W. Jongbloed-Spijkstra
13-5 Kinea 1 Vitesse (Be) 1 14:30   spelers worden aangezegd     A. Vissia
14-5 SIM MW1 Kinea MW1 20:00   spelers worden aangezegd      

Kinea’s Grote Eierzoekwedstrijd op 2e Paasdag

Voor alle leeftijdsgroepen (van 0 t/m 100 jaar). Ook voor niet-leden.

Er zijn verse eieren als prijzen en er worden 4 prijzen per leeftijdsgroep verdeeld.

De leeftijdsgroepen zijn:

0 t/m 10 jaar; 11 t/m 15 jaar; 16 t/m 30 jaar; 31 t/m 59 jaar; 60 jaar en ouder.

Ook deze keer wordt weer een paashaas verstopt. De vinder krijgt een taart. Deze taart is aangeboden door Bakkerij Boonstra.

Aanvang: : voor zoekwedstrijd voor jongeren van 0 t/m 6 jaar : 10.30 uur

Aanvang : Massale zoekwedstrijd (voor jong en oud) : 10.45 uur

Locatie: hoek Marijkemuoiweg/Weversbuurt te Katlijk, tegenover de Molenlaan. Het is in de bossen van Pauwenburg. Aan het einde van de Fuotpaden linksaf of aan het einde van de Jan Jonkmanweg rechtsaf.

Bijdrage in de kosten: (graag gepast geld meenemen)

0 t/m 9 jaar : € 0,05

10 t/m 15 jaar : € 0,10

16 jaar en ouder : € 0,25

Iedereen dient voor zichzelf te zoeken! Het is beslist niet toegestaan dat meerderen voor 1 persoon zoeken. Wanneer men de regel overtreedt, komt men niet in aanmerking voor een prijs.

Tot slot:

kom niet zoeken in je zondagse pak.
rook niet op het terrein waar wordt gezocht.
het is onze gewoonte om op tijd te beginnen! Zorg dat je tijdig aanwezig bent. (dat kan veel teleurstelling voorkomen, we denken daarbij in het bijzonder aan de kleintjes)
Tot paasmaandag! We verwachten u allemaal! Denk om de aanvangstijden!

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Locatie: Noppes

Datum: 28 september 2017

Tijd: 20:00 uur

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen:

3. Notulen van de ALV d.d. 22 september 2016

4. Jaarverslag secretaris en diverse commissies

5. Bestuur mutatie – Jaap Boersma neemt afscheid, Wiep Kuipers is hiervoor de nieuwe kandidaat.

6. Kascommissie – Verslag kascommissie – Decharge – Verkiezing kascommissie Henno van der Hoef en Martje Huitema treden af, Edwin van der Sluis is reserve.

7. Vaststellen begroting 2016 – 2017

8. Contributie seizoen 2016 – 2017

Pauze

9. Scheidsrechterszaken

10. Diverse commissie

11. Afdeling tennis – Verkiezing bestuursleden: Gerrit Gerritsma is aftredend en niet herkiesbaar Joke Popma (secretaris) is niet aftredend Benoemingsvoorstel: Sybren Gerbens (voorzitter) Anton de Jong (baanonderhoud)

12. Rondvraag

Sluiting